Naším cílem je uskutečnění vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností, inovativních postupů a kvalitní praxe mezi jednotlivými pracovníky v ČR i zahraničí, vnesení nových témat a způsobů práce s koňmi a klienty.
We aim to implement educational activities, support the practitioners, promote an exchange of experience, share best practices and introduce innovative approaches to working with equines and clients in Equine Assisted Services (EAS).
A group of Equine Assisted Therapy associations and practitioners from all over Europe to bring them together to get an agreement over the terminology, work on recognition of Equine Assisted Therapy, share and exchange of best practice and education models.