Naším cílem je uskutečnění vzdělávacích aktivit, sdílení zkušeností, inovativních postupů a kvalitní praxe mezi jednotlivými pracovníky v ČR i zahraničí, vnesení nových témat a způsobů práce s koňmi a klienty.
Svitani - Academy of Equine Assited Services
Unlock the door to groundbreaking advancements in Equine Assisted Services (EAS). Discover how we're reshaping the landscape with educational activities, practitioner support, and innovative approaches. Step into a world where curiosity meets transformation.
A group of Equine Assisted Therapy associations and practitioners from all over Europe to bring them together to get an agreement over the terminology, work on recognition of Equine Assisted Therapy, share and exchange of best practice and education models.