Pozvánka na 2-denní praktický workshop

Specifika komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním

Efektivní a empatická komunikace je nezbytná pro úspěšné poskytování kvalitních služeb.

Kdy: 5. - 6.10. 2024
Kde: Ryzáček, z.s., Vyšehorky u Olomouce

Efektivní a empatická komunikace s klienty je nepostradatelnou součástí poskytování kvalitních hiporehabilitačních služeb.

Proč se zúčastnit?

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům základní informace o způsobech důstojné komunikace s osobami se smyslovým, tělesným, mentálním a duševním znevýhodněním, aby účastníci pomocí nácviku konkrétních modelových situací přijali specifické formy komunikace jako přirozenou a nezbytnou součást své profese.

Pro koho je workshop určen?

Vzdělávací program je určen pro všechny pracovníky hiporehabilitačních středisek (např. asistenty, pomocníky, cvičitele koní, dobrovolníky, administrativní pracovníky), kteří se v rámci své profese setkávají s osobami se zdravotním znevýhodněním, vykonávají přímou práci s klienty, poskytují jim služby, pomoc a podporu. Výuka je vedena interaktivní, zážitkovou formou, vychází z konkrétních obtížných a nesrozumitelných situací, do nichž se osoby se zdravotním postižením v prostředí stájí, jízdáren a hiporehabilitačního provozu často dostávají. Důraz je kladen zejména na seznámení se specifiky jednotlivých cílových skupin, nácvik technik správné komunikace a simulace konkrétních situací. Účastníci získají znalosti o specifickém přístupu k jednotlivým cílovým skupinám, získají základní dovednosti, které využijí v přímém kontaktu se svými klienty.

Poslechněte si, proč je toto téma pro vás důležité

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co se naučíte?

  • Představíme si základní klasifikace, typologie a specifika jednotlivých postižení.
  • Představíme si mýty, omyly a předsudky, s nimiž se u jednotlivých cílových skupin můžeme setkat.
  • Ukážeme si zásady efektivní a empatické komunikace, která je zároveň respektující a ohleduplná.
  • Ukážeme si zásady doprovázení, dopomoci, asistence a manipulace.
  • Ukážeme si některé kompenzační pomůcky pro usnadnění komunikace.
  • Vyzkoušíme si samostatný pohyb, prostorovou orientaci, každodenní běžné činnosti s handicapem.
  • Pokusíme se identifikovat úskalí a bariéry v komunikaci, příčiny nedorozumění a najít společná řešení těchto obtížných situací. Jak jim předcházet, jak je odstranit nebo limitovat.

Lektorky

Mgr. Veronika Piačková

Instruktorka Hiporehabilitace v pedagogiické a sociální praxi (HPSP)
Svůj osobní i profesní život jsem spojila s podporou osob se zdravotním znevýhodněním. Jako instruktorka HPSP jsem se věnovala dětem se zdravotním postižením v individuálních i skupinových aktivitách. Mnoho aktivit jsem také připravovala jako integrační programy v neformálním vzdělávání dětí a mládeže. Jako cvičitelka jezdectví jsem trénovala jezdce se zdravotním postižením a zároveň se účastnila i závodů a soustředění v paradrezuře a paravoltiži. Dlouhodobě spolupracuji s organizacemi, které poskytují služby rodinám dětí s vážným zdravotním omezením, včetně vytváření podmínek pro zvýšení kvality života pečujících osob. Jsem přesvědčená, že laskavá empatická a srozumitelná komunikace je klíčem k navázání důvěry a motivaci ke spolupráci.

Jana Krejčová

Terapeutka Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)
Jsem terapeutka HTP s dlouholetou praxí v oboru psychoterapie, zaměřuji se na poskytování podpory klientům kteří čelí různým zdravotním výzvám a obtížím. Ve své práci zdůrazňuji hodnoty jako důvěra, respekt a porozumění. Snažím se prostřednictvím svých zkušeností a porozumění vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro klienty, tak aby mohli pohodlně prozkoumávat své vlastní cesty k osobnímu růstu. Věřím, že citlivá, empatická komunikace je klíčem k nastolení důvěry s mými klienty.

Jak workshop probíhá?

Program je postaven na formálním a neformálním bloku. V rámci formální části budou účastníkům představeny čtyři kategorie zdravotního znevýhodnění – smyslové (sluchové, zrakové), tělesné, mentální a duševní. Na každou formální část zaměřenou na určitý typ postižení naváže část praktická, v rámci které budou mít účastníci příležitost si jednotlivé situace vyzkoušet u koní, s koňmi i na koních.

Není nutností aktivně se účastnit simulací a nácviků. Jestliže účastník workshopu vyhodnotí situaci jako nekomfortní, může se aktivit účastnit jen jako pozorovatel.

Termín
Víkend 5.-6. dubna 2024, od 9 do 17h, prezence od 8,30h

Kde
Středisko praktické výuky ČHS Ryzáček, z.s. - Vyšehorky u Olomouce

Program - nezapomeňte na vhodné oblečení a pevnou obuv - praktické části kurzu probíhají venku u koní bez ohledu na počasí.

Sobota 5. 10. 2024
8:30 – prezence
9:00 – 12:00 (3 hodiny) zásady komunikace s klientem se sluchovým a zrakovým postižením (teoretická a praktická část)
13:00 – 16:00 (3 hodiny) zásady komunikace s klientem s tělesným postižením (teoretická a praktická část)
16:00 – 17:00 shrnutí a diskuze

Neděle 6. 10. 2024
8:00 – 11:00 (3 hodiny) zásady komunikace s klientem s mentálním postižením (teoretická a praktická část)
12:00 – 15:00 (3 hodiny) zásady komunikace s klientem s duševním onemocněním (teoretická a praktická část)
15:00 – 16:00 shrnutí, diskuze, závěr

Využití do praxe
Absolvováním workshopu se z vás nestanou specialisté na konkrétní druhy postižení, ale pomůžeme vám zbavit se ostychu a obav z komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním, zlepšíte si své dosavadní komunikační dovednosti, načerpáte informace a zkušenosti, pomocí představených technik, příkladů a cvičení se připravíte na situace, které vám pomohou zkvalitnit poskytování služeb ve vašich střediscích. Vnímání a sdílení principů etických zásad přístupu a komunikace, respektování lidské důstojnosti, individuality, hodnot a potřeb cílové skupiny, vám umožní vybudovat si s klienty důvěru, a to bezesporu zefektivní vaši vzájemnou spolupráci při hiporehabilitaci.

Osvědčení
Účastník workshopu obdrží osvědčení o účasti.

Registrace a platba

Registrace
Účast je potvrzena po obdržení kurzovného na bankovní účet. Počet míst limitován.

Cena zahrnuje

  • workshop
  • občerstvení
  • osvědčení

Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu.

Členům ČHS nabízíme slevu 5%. Získejte slevový kód zde před registrací a platbou workshopu.

GDPR
Pořadatel shromažďí Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, emailová adresa a telefon pro komunikační účely až do Vašeho písemného odvolání. Dále datum narození pro vystavení osvědčení.

Z workshopu budou pořizovány fotografie a videa pro vzdělávací a prezentační účely. Svou účastí na akci dáváte na jevo, že souhlasíte s případným zachycením své osoby a s následným zveřejněním takových snímků.

Zrušení účasti
Pokud se odhlásíte více jak 21 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám uhrazenou částku bez administrativního poplatku ve výši 200,-Kč. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky Poskytovatele v plné ceně semináře.

Pokud se odhlásíte méně než 21 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky Poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.

Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na e-mailovou adresu Poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 5 dní před dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek bez nároku na převedení  na koupi jiného produktu z nabídky Poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu. Stále je možné za sebe poslat náhradníka.

Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde a je povinen o tomto kroku informovat Uživatele. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.

Pokud se účastník nebo náhradník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

Máte dotaz? Napište nám

2907
0510

Specifika komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním - workshop

5.10. 2024 - 6.10. 2024Ryzáček, z.s., Vyšehorky u Mohelnice