BLOG

Způsoby  vedení  koně  při hipoterapii z pohledu fyzioterapeuta

Pracuji jako fyzioterapeutka v  Hamzově léčebně pro děti a dospělé, v  Luži-Košumberku. V  současnosti v  léčebně používáme čtyři koně (dvě čtrnáctileté kladrubské klisny a dvě huculské klisny, pěti a šestiletou). Na hipoterapii docházejí čtyřikrát týdně děti s doprovodem...

Read more

Přistupování s koněm k rampě

Ve své praxi se často setkávám s otázkou, jak blízko má kůň k nástupní rampě přistoupit. Určitě by měl přistoupit co nejklidněji, co nejblíže, na jemnou pobídku a na co nejdelší dobu. Lehce se to...

Read more

European Equine Facilitated Therapy Network (EEFTN)

Our 2nd meeting was planned for the end of April in St Petersburg, Russia. We had to cancel it due to COVID-19, but we have started to meet online via...

Read more

Why Hippotherapy became Equine Facilitated Therapy?

European Equine Facilitated Therapy Network (EEFTN)  is a group of Equine Facilitated Therapy associations and practitioners from all over Europe to bring them together to get an agreement over the terminology,...

Read more

Equine Assisted Therapy in the Czech Republic (2007)

The Czech Republic, with its gorgeous scenery, more than 10.000,000 residents, and 60,000 horses, is known throughout Europe for its excellent rehabilitation facilities and spas. Since 1980, Equine Assisted Therapy...

Read more