Ste dobrovoľník v hipoterapeutickom centre, alebo by ste chceli?
Ste zvedaví, chcete vedieť, čo je hipoterapia a ako to funguje?
Pripojte sa k nášmu kombinovanému kurzu!

Kurz pre pomocníkov
v hipoterapii

...osvojte si zručnosti, aby ste sa stali neoceniteľným pomocníkom v hipoterapii 

Dátum kurzu

E-learning - 50 hodín
26. Februára 2024
(5 modulov, naučte sa svojím vlastným tempom, kedykoľvek to vyhovuje vášmu rozvrhu)

Praktická časť -16 hodín
12.-13. Apríla 2024
Black white horse,o.z.
Blahová 115, 93052, Slovensko

Samostudium - 24 hodín
Splnenie teoretických a praktických úloh po každej online lekcii

Cena 290 EUR

Hipoterapia je zastrešujúci termín pre akúkoľvek aktivitu alebo terapiu, kde sa spĺňajú a spájajú špeciálne pripravené kone alebo poníky a osoby so špeciálnymi potrebami. Hipoterapia sa rozdeľuje na niekoľko oblastí v závislosti od potrieb klienta a zamerania sa na očakávané výsledky stanovené odborníkom a klientom.

Kurz je určený pre ...

Tento kurz bol navrhnutý pre pomocníkov v hiporehabilitačnych strediskách, aby získali hlbší prehľad o hipoterapii. Pomocníkom môže byť aj doprovod klienta - rodičia, opatrovatelia a asistenti klienta. Po absolvovaní kurzu pochopíte zásady, bezpečnosť a pracovné postupy.
Minimálný věk je 16 let.

Prečo by ste sa mali zúčastniť nášho kurzu?

Svítání, z.s. sa školeniu a poradenstvu venuje už od r. 2001 v rôznych formátoch pre laickú a odbornú verejnosť. V rokoch 2003-2017 získalo štatút "Stredisko praktickej výučby" od Českej hiporehabilitačnej spoločnosti, z.s. (ČHS) a vyškolilo významný počet budúcich odborníkov v rámci odborných praxí. Od roku 2022 sa výhradne venuje vzdelávaniu, poradenstvu a konzultáciám v hiporehabilitácii. Českýmedzinárodný lektorský tím má najvyššie možné vzdelanie v tomto odbore a dlhoročnú skúsenosť v odovzdávaní znalostí.

Časová dotácia

90 hodín celkom
16 hodín praktický blok
50 hodín teórie online
24 hodín samostatne - splnenie teoretických a praktických úloh po každej online lekcii

Tento kurz nenahrádza kurz SHA hipoterapia l. Všeobecná časť pre pokračovanie pod SHA hipoterapia ll. Špecializovaná časť. Každopádne absolvovaním nášho kurzu získate všetky potrebné informácie a schopnosti sa stať plnohodnotným pomocníkom v hiporehabilitacii.

Čo sa naučíte?

Náš kurz sa zameriava na získanie teoretických a praktických zručností. Čo sa naučíte?

 • Zásady hipoterapie
  a ako môže pozitívne ovplyvniť ľudské zdravie
 • Ako využiť všetky aspekty prostredia stajní
  a prítomnosť koní
 • História a vývoj hipoterapie
  Hipoterapeutické združenia vo svete
 • Hlavné indikácie a kontraindikácie
  byť si vedomý preventívnych opatrení
 • Terapeutické pozície na chrbte koní
  a ako správne asistovať terapeutovi alebo inštruktorovi
 • Nasadanie a zosadanie
  zabezpečenie klienta na koňoch a okolo neho
 • Členovia tímu a ich úlohy
  v hipoterapii
 • Faktory prispievajúce k bezpečnosti
  v liečebných stretnutiach a programe hipoterapie
 • Potenciálne núdzové situácie
  a vhodné postupy
 • Ako komunikovať s klientom
  a rodinou klienta
 • Výber a použitie hipoterapeutického zariadenia
  pre centrum, kone a klientov
 • Prehľad dokumentácie a vedenia záznamov
  vrátane správy programu hipoterapie a financovania
 • Prehľad zručností a znalostí o koňoch
  Vývoj koní, reč tela, zdravie, pohoda, anatómia a fyziológia
 • Terapeutický kôň
  Výber, príprava a výcvik a špecifika pohybu
 • Spôsoby manipulácie s koňmi v hipoterapii
  vrátane aktuálnych prístupov k blahobytu koní

Lektorky

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Predsedníčka Svitania, Fyzioterapeutka so špecializáciou na hipoterapiu
Věra má viac ako 20 rokov skúsenosť s tvorbou a lektorovaním kurzov v ČR a zahraničí. Teraz je v predstavenstve HETI – medzinárodná organizácia pre hipoterapiu.

Alena Fritscherová

Špecializácia na prípravu koní a metodickej podpory
Alena vyučuje workshopy a kurzy na prípravu koní na hipoterapíu. V metodologických podporach pomáha pri koňom a prevencii prevádzkovej slepoty. Kurz Asistenta pre hipoterapiu pre Českú hipoterapeuticků spoločnosť učí od roku 2020.

Jana Krejčová

Špecializácia na hipoterapiu v psychoterapii a metodickej podpory
Jana učí v kurzoch Hipoterapie v psychiatrii a Asistenta pre hipoterapiu pre Českú hipoterapeuticků spoločnosť od roku 2020.

Váš kurz zahŕňa

 • 5 modulov - Učte sa svojím vlastným tempom v češtine, kedykoľvek to vyhovuje vášmu rozvrhu - lekcie sa vydávajú týždenne, ale budete mať naďalej prístup ku všetkému obsahu, ktorý môžete navštevovať tak často, ako chcete. Kombinácia videí a písaných textov, takže sa môžete učiť,  tak ako vám najviac vyhovuje.
 • Kombinácia videí, audio a písaných textov, takže sa môžete naučiť, ako vám najviac vyhovuje. Videá je možné sledovať pomocou slovenských automatických titulkov
 • Praktický dvojdňový blok v češtine, kde si môžete vyskúšať všetko pod dohľadom  lektorov a môžete sa opýtať na hipoterapiu a všetko, čo vás zaujíma ohľadom hipoterapie
 • Dve online stretnutia s lektormi po skončení kurzu, kde se môžete poradiť o svojej praxi asistenta v hipoterapii.
 • Osvedčenie o dokončení bude vydané v Slovenskom a Anglickom jazyku.
 • Podpora - všetky naše kurzy sú dobre podporovaným program - aby ste sa uistili, že budete pokračovať v napredovaní a nezaseknete sa. Váš lektor je pripravený odpovedať na vaše otázky e -mailom.
 • Celoživotný prístup k online kurzu - nedochádza k dátumu exspirácie a váš prístup k videám nikdy nezmizne. Všetky budúce aktualizácie dostanete zadarmo.
 • Prístup ku konkrétnej komunitnej skupine pres facebook (anglicky) na spojenie praktizujúcich hipoterapii, aby ste sa podelili o vaše skúsenosti.

Vaše získané kompetencie

Náš kurz sa zameriava na získanie teoretických a praktických zručností na pomoc pri lekciách. Čo získate?

 • Komplexné znalosti o oblastiach hipoterapie
  poznať rôzne prístupy a princípy
 • Zručnosti, ako byť produktívny a užitočný
  pre klienta a terapeuta alebo inštruktora a uľahčenie najlepších výsledkov
 • Schopnosť zaistiť bezpečnosť
  a efektívne prostredie
 • Schopnosť sledovať a pomôcť plánu
  na uspokojenie potrieb klienta
 • Schopnosť používať manipuláciu
  a prenos techník klienta
 • Schopnosť pomáhať pri nasadaní a zosadaní
  a s vybavením dostupným v súlade s cieľmi liečby a potrebami klienta
 • Byť schopný používať špeciálne vybavenie
  na základe potrieb klienta a ciele liečby
 • Znalosti pri pozorovaní správania koní
  a prostredie na uľahčenie bezpečného a efektívneho liečebného prostredia pre všetkých zúčastnených

Organizácia, cena a platobné podmienky

Cena: 290EUR

Postup registrácie:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku. Počet účastníkov je obmedzený, takže neodkladajte svoju registráciu.
 2. Následne bude zaslaná faktúra na email účastníka s úhradou faktúry do 10 dní.
 3. Faktúru bude možné uhradiť prevodom na účet Black white horse,o.z. IBAN:  SK50 7500 0000 0040 2272 8244.
 4. Vaša účasť na kurze sa potvrdí až po úplnej platbe za kurz.
 5. Týždeň pred začiatkom e-learningu dostanete e-mailové informácie na online výučbovú platformu. Preto je dôležité, aby ste do prihlášky napísali svoj e -mail.

Storno poplatky: 

 • V prípade zrušenia kurzu zo strany organizátora, bude vrátená plná suma za kurz účastníkovi.
 • V prípade zrušenia účasti účastníkom je storno poplatok vo výške 100%, je možné za seba poslať náhradníka o čom je potrebné nás vopred informovať.
 • V prípade, že nemáte náhradníka nás kontaktujte a my sa pokúsime Vám pomôcť náhradníka nájsť. 

S otázkami týkajúcimi sa organizácie kurzu, platby, prosíme, kontaktujte bwhorse@bwhorseoz.eu alebo telefonicky na tel. č.: +421 910 126 682

Ubytovanie

Vila Potôň 6.7 km od ranču 2 možnosti ubytovania:

1. možnosť je samostatnej izbe so súkromným sociálnym zariadením. Cena nakoľko to teraz prerábajú a hotové to bude o 2 týždene ešte presne nevedia, ale cca 50-60€ na osobu
2. možnosť turistická ubytovňa spoločne soc. zariadenia na chodbe, ale všetko útulné a čisté cena 20€ osoba/noc.

Malkia park 12km od ranču cena 89€ osoba/noc, vieme tých čo nebudú autom aj dopraviť do a z ubytovania od nás bezplatne.

Doprava

Doprava na ranč autobusová je možná len cez týždeň SAD Bratislava - Dunajská Streda cez prestup v obci Lehnice a v Lehniciach je potrebný prestup do obce Blahová alebo priamy spoj Šamorin - Blahová
Vlakové spojenie Bratislava - Komárno zastávka Lehnice kolónia a odtiaľ vieme účastníkov vyzdvihnúť našimi autami a doviezť na ranč aj späť.