Ste dobrovoľník v hipoterapeutickom centre, alebo by ste chceli?
Ste zvedaví, chcete vedieť, čo je hipoterapia a ako to funguje?
Pripojte sa k nášmu kombinovanému kurzu!

Kurz pre pomocníkov
v hipoterapii

...osvojte si zručnosti, aby ste sa stali neoceniteľným pomocníkom v hipoterapii 

Dátumy kurzu

E-learning : 26. Februára 2024
(5 modulov, naučte sa svojím vlastným tempom, kedykoľvek to vyhovuje vášmu rozvrhu)

Praktická časť: 12.-13. Apríla 2024
Black white horse,o.z.
Blahová 115, 93052, Slovensko

Cena 290 EUR

Hipoterapia je zastrešujúci termín pre akúkoľvek aktivitu alebo terapiu, kde sa spĺňajú a spájajú špeciálne pripravené kone alebo poníky a osoby so špeciálnymi potrebami. Hipoterapia sa rozdeľuje na niekoľko oblastí v závislosti od potrieb klienta a zamerania sa na očakávané výsledky stanovené odborníkom a klientom.

Prečo by ste sa mali zúčastniť nášho kurzu?

Svítání, z.s. sa školeniu a poradenstvu venuje už od r. 2001 v rôznych formátoch pre laickú a odbornú verejnosť. V rokoch 2003-2017 získalo štatút "Stredisko praktickej výučby" od Českej hiporehabilitačnej spoločnosti, z.s. (ČHS) a vyškolilo významný počet budúcich odborníkov v rámci odborných praxí. Od roku 2022 sa výhradne venuje vzdelávaniu, poradenstvu a konzultáciám v hiporehabilitácii. Českýmedzinárodný lektorský tím má najvyššie možné vzdelanie v tomto odbore a dlhoročnú skúsenosť v odovzdávaní znalostí.

Časová dotácia

90 hodín celkom
16 hodín praktický blok
50 hodín teórie online
24 hodín samostatne - splnenie teoretických a praktických úloh po každej online lekcii

Kto sa môže zúčastniť kurzu?

Tento kurz bol navrhnutý pre pomocníkov a administratívnych pracovníkov, aby získali hlbší prehľad o hipoterapii. Po absolvovaní kurzu pochopíte zásady, bezpečnosť a pracovné postupy.
Minimálný věk je 16 let.

Čo sa naučíte?

Náš kurz sa zameriava na získanie teoretických a praktických zručností. Čo sa naučíte?

 • Zásady hipoterapie
  a ako môže pozitívne ovplyvniť ľudské zdravie
 • Ako využiť všetky aspekty prostredia stajní
  a prítomnosť koní
 • História a vývoj hipoterapie
  Hipoterapeutické združenia vo svete
 • Hlavné indikácie a kontraindikácie
  byť si vedomý preventívnych opatrení
 • Terapeutické pozície na chrbte koní
  a ako správne asistovať terapeutovi alebo inštruktorovi
 • Nasadanie a zosadanie
  zabezpečenie klienta na koňoch a okolo neho
 • Členovia tímu a ich úlohy
  v hipoterapii
 • Faktory prispievajúce k bezpečnosti
  v liečebných stretnutiach a programe hipoterapie
 • Potenciálne núdzové situácie
  a vhodné postupy
 • Ako komunikovať s klientom
  a rodinou klienta
 • Výber a použitie hipoterapeutického zariadenia
  pre centrum, kone a klientov
 • Prehľad dokumentácie a vedenia záznamov
  vrátane správy programu hipoterapie a financovania
 • Prehľad zručností a znalostí o koňoch
  Vývoj koní, reč tela, zdravie, pohoda, anatómia a fyziológia
 • Terapeutický kôň
  Výber, príprava a výcvik a špecifika pohybu
 • Spôsoby manipulácie s koňmi v hipoterapii
  vrátane aktuálnych prístupov k blahobytu koní

Lektorky

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Predsedníčka Svitania, Fyzioterapeutka so špecializáciou na hipoterapiu
Věra má viac ako 20 rokov skúsenosť s tvorbou a lektorovaním kurzov v ČR a zahraničí. Teraz je v predstavenstve HETI – medzinárodná organizácia pre hipoterapiu.

Alena Fritscherová

Špecializácia na prípravu koní a metodickej podpory
Alena vyučuje workshopy a kurzy na prípravu koní na hipoterapíu. V metodologických podporach pomáha pri koňom a prevencii prevádzkovej slepoty. Kurz Asistenta pre hipoterapiu pre Českú hipoterapeuticků spoločnosť učí od roku 2020.

Jana Krejčová

Špecializácia na hipoterapiu v psychoterapii a metodickej podpory
Jana učí v kurzoch Hipoterapie v psychiatrii a Asistenta pre hipoterapiu pre Českú hipoterapeuticků spoločnosť od roku 2020.

Váš kurz zahŕňa

 • 5 modulov - Učte sa svojím vlastným tempom v češtine, kedykoľvek to vyhovuje vášmu rozvrhu - lekcie sa vydávajú týždenne, ale budete mať naďalej prístup ku všetkému obsahu, ktorý môžete navštevovať tak často, ako chcete. Kombinácia videí a písaných textov, takže sa môžete učiť,  tak ako vám najviac vyhovuje.
 • Kombinácia videí, audio a písaných textov, takže sa môžete naučiť, ako vám najviac vyhovuje. Videá je možné sledovať pomocou slovenských automatických titulkov
 • Praktický dvojdňový blok v češtine, kde si môžete vyskúšať všetko pod dohľadom  lektorov a môžete sa opýtať na hipoterapiu a všetko, čo vás zaujíma ohľadom hipoterapie
 • Dve online stretnutia s lektormi po skončení kurzu, kde se môžete poradiť o svojej praxi asistenta v hipoterapii.
 • Osvedčenie o dokončení bude vydané v Slovenskom a Anglickom jazyku.
 • Podpora - všetky naše kurzy sú dobre podporovaným program - aby ste sa uistili, že budete pokračovať v napredovaní a nezaseknete sa. Váš lektor je pripravený odpovedať na vaše otázky e -mailom.
 • Celoživotný prístup k online kurzu - nedochádza k dátumu exspirácie a váš prístup k videám nikdy nezmizne. Všetky budúce aktualizácie dostanete zadarmo.
 • Prístup ku konkrétnej komunitnej skupine Anglický FB na spojenie praktizujúcich hipoterapii, aby ste sa podelili o vaše skúsenosti..

Vaše získané kompetencie

Náš kurz sa zameriava na získanie teoretických a praktických zručností na pomoc pri lekciách a reláciách SET. Čo získate?

 • Komplexné znalosti o oblastiach hipoterapie
  poznať rôzne prístupy a princípy
 • Zručnosti, ako byť produktívny a užitočný
  pre klienta a terapeuta alebo inštruktora a uľahčenie najlepších výsledkov
 • Schopnosť zaistiť bezpečnosť
  a efektívne prostredie
 • Schopnosť sledovať a pomôcť plánu
  na uspokojenie potrieb klienta
 • Schopnosť používať manipuláciu
  a prenos techník klienta
 • Schopnosť pomáhať pri nasadaní a zosadaní
  a s vybavením dostupným v súlade s cieľmi liečby a potrebami klienta
 • Byť schopný používať špeciálne vybavenie
  na základe potrieb klienta a ciele liečby
 • Znalosti pri pozorovaní správania koní
  a prostredie na uľahčenie bezpečného a efektívneho liečebného prostredia pre všetkých zúčastnených

Organizácia, cena a platobné podmienky

Cena: 290EUR

Postup registrácie:

 1. Vyplňte elektronickú prihlášku. Počet účastníkov je obmedzený, takže neodkladajte svoju registráciu.
 2. Následne bude zaslaná faktúra na email účastníka s úhradou faktúry do 10 dní.
 3. Faktúru bude možné uhradiť prevodom na účet Black white horse,o.z. IBAN:  SK50 7500 0000 0040 2272 8244.
 4. Vaša účasť na kurze sa potvrdí až po úplnej platbe za kurz.
 5. Týždeň pred začiatkom e-learningu dostanete e-mailové informácie na online výučbovú platformu. Preto je dôležité, aby ste do prihlášky napísali svoj e -mail.

Storno poplatky: 

 • V prípade zrušenia kurzu zo strany organizátora, bude vrátená plná suma za kurz účastníkovi.
 • V prípade zrušenia účasti účastníkom je storno poplatok vo výške 100%, je možné za seba poslať náhradníka o čom je potrebné nás vopred informovať.
 • V prípade, že nemáte náhradníka nás kontaktujte a my sa pokúsime Vám pomôcť náhradníka nájsť. 

S otázkami týkajúcimi sa organizácie kurzu, platby, prosíme, kontaktujte bwhorse@bwhorseoz.eu alebo telefonicky na tel. č.: +421 910 126 682

Ubytovanie

Vila Potôň 6.7 km od ranču 2 možnosti ubytovania:

1. možnosť je samostatnej izbe so súkromným sociálnym zariadením. Cena nakoľko to teraz prerábajú a hotové to bude o 2 týždene ešte presne nevedia, ale cca 50-60€ na osobu
2. možnosť turistická ubytovňa spoločne soc. zariadenia na chodbe, ale všetko útulné a čisté cena 20€ osoba/noc.

Malkia park 12km od ranču cena 89€ osoba/noc, vieme tých čo nebudú autom aj dopraviť do a z ubytovania od nás bezplatne.

Doprava

Doprava na ranč autobusová je možná len cez týždeň SAD Bratislava - Dunajská Streda cez prestup v obci Lehnice a v Lehniciach je potrebný prestup do obce Blahová alebo priamy spoj Šamorin - Blahová
Vlakové spojenie Bratislava - Komárno zastávka Lehnice kolónia a odtiaľ vieme účastníkov vyzdvihnúť našimi autami a doviezť na ranč aj späť.

0502
0902

Experience the power of Equine Assisted Services

9.2. 2024 09:00Riyadh, Saudi Arabia
2602

Kurz pre pomocníkov v hipoterapii - Slovensko

26.2. 2024 - 13.4. 2024Online a praxe v Black white horse,o.z. Blahová 115, 93052, Slovensko
2004

Specifika komunikace s osobami se zdravotním znevýhodněním

20.4. 2024 - 21.4. 2024Ryzáček, z.s., Vyšehorky u Mohelnice
0405

Základy práce s koněm na dvou lonžích

4.5. 2024 08:30Ryzáček, z.s., Vyšehorky u Olomouce
2505

Základy práce s koněm ze země

25.5. 2024 08:30Ryzáček, z.s., Vyšehorky u Olomouce