Lektorský tým Svítání

Sdílení vědomostí, zkušeností, nových přístupů a podnětů je nám velmi blízké.

Tým Svítání nabízí kompaktní nadstavbové programy, které jsou zaměřené na konzultace, poradenství a vzdělávání v hiporehabilitaci. 

Jsme tým složený z nezávislých odbornic, specifický svou aprobací. Máme nejvyšší možné vzdělání v ČR zahrnující všechny hiporehabilitační obory a přípravu koní. Jsme také lektorky kurzů ČHS, některé učíme i v kurzech pro zahraniční zájemce, podílely jsme se na jejich tvorbě a realizaci. Máme zkušenosti se založením a vedením svých organizací, z čehož vyplývají znalosti řízení lidských zdrojů, financování, psaní projektů, administrace, organizace širokého spektra akcí a aktivit. Máme zkušenosti, znalosti a nadhled. 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Specializace na HTFE, výukové systémy, technologie, organizace akcí
Věra je fanynka nových technologií, které usnadní předávání informací, sdílení a zlehčí administrativní úkony. Jejím hlavním záměrem je propojení odborníků a provozovatelů hiporehabilitace na všech úrovních a sdílení kvalitní a bezpečné praxe.
Kontakt: 723 698 750, vera@hipoterapie-kurzy.com

Alena Fritscherová

Specializace na přípravu koní, metodické podpory
Alena ráda lektoruje workshopy zaměřené na přípravu koní pro hiporehabilitaci. Při metodických podporách pomáhá s menežmentem koní a prevencí provozní slepoty.
Kontakt: 733 377 206, alena@hipoterapie-kurzy.com

Mgr. Veronika Piačková

Specializace na HPSP a paradrezuru, metodické podpory, mediace
Veroniku naplňuje koordinace, administrace a řízení projektů. V rámci metodických podpor ráda předává zkušenosti v oblasti HPSP a plnění administrativních povinností provozovatelů hiporehabilitace.
Kontakt: 732 789 613, veronika@hipoterapie-kurzy.com

Jana Krejčová

Specializace na HTP, metodické podpory
Jana se ráda věnuje vzdělávání v oboru Hipoterapie v psychiatrii a psychologii. V metodické podpoře pak řízení lidských zdrojů a provozní náležitosti.
Kontakt: 724 839 232, jana@hipoterapie-kurzy.com

Ing. et Bc. Vladimíra Casková

Specializace na HTFE, paravoltiž, přípravu koní
Vanda se vedle provozu hiporehabilitace věnuje chovu koní pro hiporehabilitaci a ráda předává zkušenosti začínajícím provozovatelům a instruktorům.
Kontakt 604 244 852, vanda@hipoterapie-kurzy.com

V hiporehabilitaci se často setkáte s těmito zkratkami: HTFE - Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, HPSP - Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a  HTP - Hipoterapie v psychiatrii a psychologii .