Historie Svítání

Svítání je nadčasovou a moderní organizací s bohatou historií v oboru hiporehabilitace.

Školení a poradenství se Svítání věnuje již od r. 2001 v různých formátech pro laickou a pro odbornou veřejnost. Náš první dvoudenní teoreticko-praktický seminář "Hiporehabilitační středisko v praxi" byl velmi úspěšný a populární. Další vzdělávací akce byly zaměřeny na výběr a přípravu hiporehabilitačních koní a informace o novinkách ze světa. V roce 2004, tým Svítání vydal úspěšný CD-ROM "Praktický průvodne hiporehabilitací", který byl v roce 2007 aktualizován. 

Svítání v roce 2003 získalo statut "Středisko praktické výuky" od České hiporehabilitační společností, z.s. (ČHS) a vyškolilo významný počet budoucích odborníků v rámci odborných praxí. Jako jedno z prvních středisek, Svítání umožňovalo získat teroretické znalosti a praktické zkušenosti pro zájemce ze široké veřejnosti formou intenzivních zážitkových týdnů, aby si mohli tuto práci zkusit a poté se rozhodnout, zda se chtějí v hiporehabilitaci dále vzdělat.

Hlavní činností Svítání v letech 1991-2020 byla realizace hiporehabilitačních služeb v Libereckém kraji pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním se specializací zejména na Hipoterapii ve fyzioterapii v rané péči, tedy pro děti od věku 3 měsíců. Ročně bylo provedeno průměrně 1500 lekcí pro 100 klientů z celé republiky. Svítání jako jedno z nejprofesionálnějších středisek v ČR nabízelo služby v souladu s vysokými nároky na odbornou a bezpečnou hiporehabilitaci, v roce 2015 získalo statut "Středisko doporučené hiporehabilitace."

V roce 2011 naši tři koně absolvovali "Specializační zkoušku pro koně zařazené v hiporehabilitaci" jako 3. středisko od zahájení tohoto skvělého projektu ČHS. 

V roce 2013 jsme jako jedno z první středisek nabízeli intenzivní týdny hipoterapie, které se velmi osvědčily. Tato forma rehabilitace dětem umožnila využít maximální potenticiál pohybu na koňském hřbetě. Terapeutické výsledky byly výrazně lepší oproti ambulantní docházce.

V roce 2020, se sešlo několik situací najednou, koňský i lidský tým již začínal mít své roky, dolehla neustála finanční nejistota a následoval COVID-19. Proto jsme ukončili provádění hiporehabilitačních jednotek a zaměřili se na vzdělávání, poradenství a konzultace.

Naši koně

Ptáte se, jak se mají koně? Gulliver (23 let) je zpět v jízdárně JK Sever s majitelkou Annou Jandovou, která ho znala jako klientka ze Svítání. Gulliver si užívá důchodu na pastvině a na procházkách v lese.
Luky (17 let) se má taky moc dobře. S Lenka Vrátná se znají již od našeho působení v JK Sever. Nyní je ve stáji u Chrastavy. Basia (17 let) je v péči Martiny Kurfiřtové.

Výroční zprávy 

Fotografie z činnosti Svítání, z.s. 2001-2015