Projektové plánování, projektové řízení, komplexní projektové poradenství

Pokud hledáte odpovědi na různé dotazy v hiporehabilitaci,
podívejte se také na naše Online poradny Svítání.

Strategie financování neziskové organizace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu je často opomíjená oblast, přitom se jedná o nezbytnou součást managementu střediska a předurčuje středisku jeho životaschopnost a akceschopnost. Současný trh nabízí neziskovým organizacím celou řadu zdrojů a nástrojů, díky nimž je možné uspokojovat potřeby materiální i provozní.

Jste začínající nezisková organizace a chcete se zorientovat v systému získávání finančních prostředků z různých zdrojů?

Potřebujete vypracovat projekt dle konkrétní grantové výzvy?

Potřebujete konzultaci či poradenství ve financování vlastního střediska?

Máte zajímavý nápad, ale chybí vám finanční prostředky k jeho realizaci?

Máte urgentní požadavek a nevíte, jak zafinancovat jeho řešení?

Zajímají vás prostředky vícezdrojového financování?

Potřebujete poradit se závěrečnými zprávami pro vyúčtování projektů a s komunikací s donory?

S uvedenými oblastmi vám může pomoci náš tým

Pokud Vaše středisko nemá dostatečnou kapacitu sledovat aktuální grantové výzvy, neumí se orientovat v jednotlivých dotačních programech, nerozumí složitým požadavkům v projektech apod.,
kontaktujte nás.

Vzhledem k individuálnímu přístupu a specifickým zadáním se cena služby odvíjí od konkrétní zakázky. Kontaktujte nás, náš tým se vám ozve s detailními informacemi.

Na co nezapomínat

  • Sestavení projektového záměru, vyplnění a zkompletování žádosti vyžaduje naši vzájemnou součinnost. Pro vyhotovení kompletní projektové dokumentace je nezbytné spolupracovat a komunikovat – jedině vy znáte silné a slabé stránky svého střediska, specifika regionu, charakteristiku cílové skupiny, aj. Vy musíte doložit některé povinné dokumenty, které se přikládají společně se žádostí (účetní závěrky, výroční zprávy, výpisy z rejstříků, ověřené podpisy, aj.).
  • Úspěšnost podaného projektu nelze predikovat předem. Ačkoliv vašemu projektu budeme věnovat maximální úsilí, nikdy nemůžeme zaručit jistý výsledek.
  • Veškerá vyhotovená dokumentace náleží vašemu středisku a je možné s ní nakládat dle vašeho uvážení, např. použít texty pro další grantové výzvy.

Kontaktujte nás

Pokud Vás naše nabídka zaujala, napište nám vaše zadání.
Ozveme se vám a domluvíme si průběh naší spolupráce.